Bạn không trẻ hơn giây phút hiện tại

Muốn thành công, đừng bao giờ lãng phí hết tuổi trẻ của mình

thanh-coeeng-2

Vậy bạn sẽ tìm công bằng ở đâu? Bạn nghĩ ở miền đất xa xôi nào, sự công bằng sẽ lên ngôi? Không có sự công bằng bên ngoài