bí quyết thành công của Donald trump

Học hỏi bí quyết thành công của ông Donald Trump

untitled_2

Trong khi đó, hầu hết những người có bản năng kinh doanh sẽ không bao giờ nhận ra rằng họ có bản năng đó, vì họ không có can