bí quyết thành công từ những doanh nhân nổi tiếng

Bí quyết giúp cho bạn khởi nghiệp thành công từ chính những doanh nhân nổi tiếng

sd

“Tôi biết chắc rằng nếu tôi có thất bại đi chăng nữa, tôi sẽ không hối tiếc. Và tôi cũng biết chắc một điều là, tôi sẽ hối tiếc