bí quyết thành công từ những người giàu nhất thế giới

Bí quyết thành công cần phải học hỏi của những người giàu nhất thế giới

a1_2

Đối với Henry Ford, nhà sáng lập Ford Motor Company, tiết kiệm ở tuổi trẻ là không cần thiết khi ông tuyên bố: “Tôi nghĩ hầu hết những lời