cách đàm phán lương bổng thành công

Bốn nguyên tắc cần nắm khi bạn đàm phán lương

moi

Trong mọi trường hợp, đừng bao giờ đưa ra một con số cụ thể. Thay vào đó hãy nói: “Tôi muốn tìm hiểu thêm về công việc với Quý