câu hỏi nếu thành công chưa đến

Học hỏi theo những điều sau để có thể bước đến thành công

Businessman standing on highest cube

Điều này nghe có vẻ kỳ quặc khi tự hỏi bạn có thể làm gì hơn nữa trong khi mọi thứ đã rất bận rộn và bạn đang bị