câu hỏi nhà tuyển dụng đánh giá nhân viên

10 câu hỏi từ nhà tuyển dụng giúp tăng hiệu quả đánh giá nhân sự giữa năm

2016-07-15-which-way

Mục tiêu nào là không còn phù hợp hay ưu tiên nữa? Có cần điều chỉnh hoặc xóa bỏ chúng ra khỏi danh sách công việc hay không? Có