câu trả lời phỏng vấn hay

Những điều nghiêm cấm bạn không nên hỏi nhà tuyển dụng khi phỏng vấn

2014-06-06-lanh-lung

Sử dụng từ để đặt câu hỏi một cách tế nhị. “Công ty sẽ trả cho tôi bao nhiêu?” Hoặc “Tôi có thể tan làm lúc 16:00 hằng ngày?”