Chú ý chế độ phúc lợi

Nghệ thuật đàm phán lương thông minh giúp cho bạn có được mức lương như ý muốn

entrevista-emprego

Khi đó bạn sẽ mất cơ hội thương lượng được mức lương mong muốn. Do đó, tốt nhất là hãy trình bày một cách thẳng thắn: “Thực sự, được