chuẩn bị cho buổi phỏng vấn

Những hình thức nào mà các nhà tuyển dụng rất hay sử dụng?

interviu-angajator-2

Trong lúc phỏng vấn qua điện thoại bạn có thể bị out ngay nếu trả lời ấp úng hay không khớp với CV mà bạn đã gửi. Nếu bạn