chuyên gia kinh doanh Gary Hame

Lạc trên đại lộ của sự thất bại, bạn đã tìm ra lối thoát chưa?

imageshjhjh

Thật không may, những người thường xuyên gặp thất bại lại có sự tương đồng với những chú khỉ kia. Họ lặp lại hết sai lầm này đến sai