có phải thất bại là một kẻ thù

Bạn cần biết được những quan điểm sai lầm về thất bại là thế nào?

1358174843

Trung bình mỗi doanh nhân trải qua 3,8 lần thất bại trước khi đạt được thành công trong sự nghiệp kinh doanh. Họ không thoái chí bởi những trở