gây ấn tượng với nhà tuyển dụng

Bí quyết giúp bạn thương lượng như ý muốn

58

Bạn có thể hỏi ngược lại nhà tuyển dụng “Ông/Bà có thể cho biết mức lương tương ứng dành cho vị trí tương đương?” hoặc “Ông/Bà có thể cho

Bí quyết thông minh dành cho bạn khi đàm phán tiền lương trước khi nhận việc

00-99846

Vào lúc này, mọi ưu thế dường như đang nghiêng cả về bạn. Nhà tuyển dụng muốn bạn vào làm cho họ, công việc hối thúc họ cần thêm