giao tiếp

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả trong công việc

viec-lam-slide-3

Ánh mắt biết nói là cửa sổ tâm hồn: Tức là thông qua ánh mắt thì mở toang ra cửa sổ tâm hồn của người đó. Ánh mắt nó