giữ chân nhân viên giỏi

Đừng bao giờ để cho nhân viên của bạn ra đi

19015691746_acc605bc3e_z

Forbes định nghĩa phỏng vấn giữ chân nhân viên như sau: “Là một buổi phỏng vấn giữa một người quản lý và một nhân viên để trao đổi về